Партнерська програма BOSCH PLUS

  Понедельник, 29 Августа 2016

1. Терміни та визначення.

1.1. У цих Правилах терміни, які написані з великої літери, мають такі визначення:

1.1.1. Програма лояльності Bosch Plus - маркетинговий захід, метою якого є формування та підвищення лояльності споживачів до дилерів ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», який проводиться за ініціативи ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та полягає у використанні Системи Bosch Plus (надалі -  Програма).

1.1.2. Система Bosch Plus - накопичувальна бонусна інформаційно-облікова система, яка адмініструється ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», у межах якої Учасник набирає Бонуси на свій Бонусний рахунок після кожної покупки у Дилера опалювального або водогрійного обладнання ТМ «Bosch» та за рахунок накопичених Бонусів у порядку та за умовами, встановленими цими Правилами, шляхом обміну таких Бонусів через Сайт, отримують право отримати Акційний товар, який вказано у Магазині подарунків або позначено в інших джерелах інформації, за спеціальною Акційною ціною. Порядок та умови отримання Акційних товарів Учасником визначаються даними Правилами.

1.1.3. Замовник Програми лояльності Bosch Plus - ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»,  юр. адреса: 02225, м. Київ, вул. Крайня 1, код  ЄДРПОУ 14347262 (далі ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»).

1.1.4. Організатор Програми лояльності Bosch Plus – ТОВ «РАМ 360», юр. адреса: 01033, м. Київ, вул. Гайдара 50, код ЄДРПОУ 36964746 (далі Організатор) – уповноважена компанія, що надає послуги в рамках Програми лояльності Bosch Plus, доставки, вручення та продажу Акційних товарів Учасникам Програми та інформаційної підтримки Учасників.

1.1.5. Служба підтримки клієнтів (надалі СПК) – служба підтримки клієнтів, призначена для оперативного надання допомоги Учасникам.

1.1.6. Акційний товар - продукція, роботи, послуги, на які Учасники обмінюють Бонусні Бали.

1.1.7. Бонусний бал (Бонуси) - умовна одиниця, що зараховується на Бонусний рахунок Учасника та списується з Бонусного рахунку Учасника відповідно до Правил та дає Учаснику право на отримання Акційного товару за Акційною ціною. Бонусні Бали використовуються тільки в облікових цілях і ні в якому разі не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінним папером.

1.1.8. Бонусний рахунок - рахунок Учасника, на який у відповідності з правилами зараховуються та з якого списуються Бонуси.

1.1.9. Cайт - сайт у мережі Інтернет http://www.Bosch-Plus.com.ua, на якому розміщені умови участі в Програмі, через який проводиться реєстрація, накопичення Бонусних Балів і замовлення Акційних товарів за умовами Програми.

1.1.10. Дилер - компанія, що є прямим оптовим партнером ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та продає та/або встановлює опалювальне та/чи водогрійне обладнання ТМ «Bosch».

1.1.11. Магазин подарунків - перелік Акційних Товарів з їхнім описом, призначених для обміну за Акційною ціною (1,20 грн, включно з ПДВ) Учасниками з використанням Бонусів, що знаходиться у вільному доступі на сайті http://www.Bosch-Plus.com.ua.

1.1.12. Правила - даний документ, який визначає умови і порядок участі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у Програмі лояльності Bosch Plus, розміщений на Сайті.

1.1.13. Процедура Ануляції Бонусів (Анулювання Бонусів) - процедура Списання Бонусів, раніше зарахованих на Бонусний рахунок Учасника без права на отримання Учасником відповідного Акційного товару.

1.1.14. Процедура Відновлення Бонусів - процедура, яка проводиться у випадку повернення Учасником Акційного товару, отриманого з використанням Бонусів, або у випадку відсутності можливості доставити Акційний товар та/або його аналогу, та пов'язана з Нарахуванням Бонусів, списаних у зв'язку з отриманням Акційного товару, який був повернений та/або не доставлений у порядку, вказаному у Правилах.

1.1.15. Процедура Нарахування Бонусів - процедура, у результаті якої відбувається збільшення кількості Бонусів на Бонусному рахунку Учасника на підставах, передбачених Правилами.

1.1.16. Процедура Списання Бонусів - процедура, у результаті якої відбувається зменшення кількості Бонусів на Бонусному рахунку Учасника на підставах, передбачених Правилами.

1.1.17. Учасник - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка зареєстрована в установленому порядку на території України та, яка здійснює свою діяльність зі встановлення або продажу опалювального та/чи водогрійного обладнання ТМ «Bosch», яка є клієнтом Дилера і зареєстрована у системі Bosch Plus.

2. Основні положення    

2.1. Програма лояльності Bosch Plus проводиться безстроково.

2.2. Місце проведення Програми лояльності Bosch Plus є вся територія України за виключенням тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО.

2.4. Правила участі у Програмі містять перелік умов необхідних для вступу до Програми та подальшої участі у ній.

2.5. Виконуючи дії, направлені на приєднання до Програми (пункт 3.1.) та отримання права на отримання Акційного товару у межах Програми, Учасник, таким чином, підтверджує, що він ознайомився з даними Правилами, приймає умови участі у Програмі, згоден з ними та зобов'язується їх виконувати.

2.6. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» залишає за собою право вносити будь-які зміни та доповнення до Правил, зокрема, змінювати назву Програми, дизайн, кількість та систему нарахування Бонусів, порядок отримання Акційних подарунків і т.ін., про що буде повідомляти Учасників на Сайті http://www.Bosch-Plus.com.ua через мережу Інтернет або іншим способом. Якщо Учасник продовжує приймати участь у Програмі, вважається, що Учасник приймає зміни та доповнення.

2.7. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» також залишає за собою право додавати/видаляти/змінювати перелік Акційних товарів у Магазині подарунків, кількість Бонусів, необхідних для отримання того чи іншого Акційного товару. Учасник самостійно отримує інформацію про внесені зміни шляхом ознайомлення з дійсною версією Магазину подарунків.

2.8. У випадку порушення Учасником Правил, ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» направляє Учаснику повідомлення щодо характеру порушення та пропозиції щодо вирішення даного порушення Учасником Правил. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» в односторонньому порядку має право блокувати Бонусний рахунок Учасника і виключати його з Програми.

2.9. Учасник має право отримувати інформацію щодо Програми одним з таких способів:

2.9.1. на Сайті http://www.Bosch-Plus.com.ua;

2.9.2. шляхом звернення до контакт-центру за телефоном 0 800 300 733;

2.9.3. з маркетингових матеріалів, які має Дилер;

2.9.4. іншим шляхом.

2.10. Учасник має право отримувати інформацію щодо балансу Бонусного рахунку у Особистому кабінеті на Сайті http://www.Bosch-Plus.com.ua.

2.11. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» може прийняти рішення щодо зупинки Програми у будь-який час та з будь-якої причини, попередньо повідомивши про це Дилерів та Учасників Програми через Сайт та іншими способами, наприклад, надіславши повідомлення на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  зобов'язується повідомити Дилерів та Учасників Програми, щонайменше за 3 місяці до запланованої дати зупинки Програми. Дане повідомлення має містити умови припинення Програми, а також, крайні строки для отримання Акційного товару за Акційною ціною в обмін на Бонуси. Останнім місяцем для нарахування Бонусів вважається місяць отримання Учасником повідомлення щодо припинення Програми. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» не бере на себе зобов'язання відшкодовувати збитки, нанесені Учасникові через припинення Програми, а також не може бути зобов'язаним виплачувати штрафи та комісії за припинення Програми.

2.12. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  не несе відповідальності за не ознайомлення або неналежне ознайомлення Учасників з офіційними Правилами участі в Програмі, а також за надання Учасниками неповних та/або некоректних контактних чи інших даних, необхідних для отримання Акційного товару. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  має право проводити додаткові Акції шляхом публікації їх умов на сайті http://www.Bosch-Plus.com.ua.

3. Створення Бонусного рахунку у системі Bosch Plus.

3.1. Учасник може зареєструватися у Програмі, заповнивши реєстраційну форму на Сайті в установленому порядку.

3.2. Форма заявки на участь у Програмі містить обов'язкові поля, які мають бути заповнені Учасником. Поля, обов'язкові для заповнення позначені * (зірочкою). Інші поля можуть заповнюватися Учасником за бажанням. Заповнюючи реєстраційну форму, Учасник виражає згоду на отримання розсилки від ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та/або уповноважених ним осіб та/або Організатора (інформаційні повідомлення щодо стану Бонусного рахунку Учасника та щодо його змін, а також щодо Акцій, які проводить ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», а також SMS повідомлення щодо статусу надходження Акційного товару на адресу Учасника), якщо при цьому він підтверджує свою згоду у момент заповнення форми та не ставить відмітку у графі про відмовлення від її отримання. Учасник зобов'язується надавати у реєстраційній формі правдиву інформацію. Реєстраційна форма, що містить неправдиву інформацію, буде вважатися недійсною, а юридична особа чи фізична особа-підприємець, що заповнювала її не будуть визнані Учасниками Програми.

3.3. Право зареєструвати Учасника має тільки власник або керівник компанії, що здійснює продаж чи встановлення опалювального і водогрійного обладнання марки «Bosch», який уповноважений діяти від імені компанії на підставі відповідних установчих документів. Приймаючи Правила участі у Програмі, особа, що реєструється підтверджує, що вона є власником або керівником компанії , що здійснює роздрібну торгівлю та/чи встановлення опалювального і водогрійного обладнання марки «Bosch», який уповноважений діяти від імені такої компанії та здійснює продаж та/чи встановлення опалювальним і водогрійним обладнанням ТМ «Bosch», не є власником і співробітником компанії оптового партнера Bosch.

3.4. Організатор Програми перевіряє реєстраційну інформацію і надає Учаснику паролі доступу на Сайт. При цьому Учасник отримує статус «Партнер».

3.5. Терміни перевірки даних Учасника складають 4 робочих дні.

3.6. Якщо Учасник припиняє користуватися Бонусним рахунком, у Програмі продовжують зберігатися його персональні дані.

3.7. Організатор має право відмовити Учаснику в авторизації, зокрема, у випадках якщо: інформація надана Учасником не відповідає дійсності; є скарги від кінцевих користувачів за якістю монтажу.

3.8. Прямий оптовий партнер (дилер) Bosch і його співробітники не мають права брати участь у Програмі.

4. Правила Нарахування Бонусів

4.1. Учасник в момент реєстрації дає свою безумовну згоду на надання ТОВ «Роберт Бош ЛТД» інформації про продаж та/чи встановлення обладнання ТМ Bosch, виключно в рамках проведеної Програми лояльності Bosch Plus для нарахування Бонусів.  

4.2. ТОВ «Роберт Бош ЛТД» нараховує на Бонусний рахунок Учасника Бонус за продаж опалювального і водогрійного обладнання марки Bosch, яке бере участь в Програмі.

4.3. У програмі приймає участь продане Учасником опалювальне і водонагрівальне обладнання марки «Bosch» (Обладнання), що офіційно поставляється на територію України ТОВ «Роберт Бош ЛТД», виготовлене не раніше 01.03.2016 року і вказане в розділі 5 Правил - «Система нарахування Бонусів».

4.4. Підставою для нарахування Бонусу на Бонусний рахунок Учасника є заповнена реєстраційна форма з інформацією про Обладнання в Особистому Кабінеті Учасника, яка містить всю інформацію, необхідну для коректного нарахування Бонусів.

4.5. Бонуси за Обладнання, що зареєстроване у Програмі, нараховуються на Бонусний рахунок Учасника автоматично протягом трьох календарних днів з дати реєстрації такого Обладнання на сайті http://www.Bosch-Plus.com.ua.

4.6. Претензії за фактом нарахування Бонусів і суми нарахованих Бонусів приймаються ТОВ «Роберт Бош ЛТД» від Учасника в письмовій формі електронною поштою на адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

4.7. Бонуси, нараховані на Бонусний рахунок Учасника, не можуть бути передані або відступлені іншій особі чи використані iншим чином, крім як у порядку, передбаченому цими Правилами.

4.8. Система нарахування Бонусів на Бонусний рахунок Учасника в Bosch Plus приведена в розділі 5 цих Правил «Система нарахування Бонусів».

4.9. На додаток до підстав, перелічених у п. 4.1. і 4.2. цих Правил, ТОВ «Роберт Бош ЛТД» вправі нараховувати Учаснику додаткові Бонуси на Бонусний рахунок за вчинення інших операцій або відповідно до правил Акцій, що можуть проводитися в рамках Програми лояльності Bosch Plus, встановленими для всіх Учасників. Інформація про правила нарахування додаткових Бонусів розміщується на Сайті, в маркетингових матеріалах або іншим способом доводиться до відома Учасників. Учасник автоматично бере участь у всіх Акціях, що проходять. Участь у акціях є безкоштовною.

4.10. Обладнання можна зареєструвати у Програмі лише один раз, у випадку реєстрації раніше зареєстрованого Обладнання у Програмі, Бонуси за це обладнання не нараховуються. ТОВ «Роберт Бош ЛТД» має право призупинити Процедуру нарахування Бонусів на період проведення перевірки на предмет розгляду порушень цих Правил, а також на період проведення слідчих та/або інших дій в разі встановлення уповноваженими органами ознак шахрайства в діях Учасника.

5. Система Нарахування Бонусів

5.1. Нарахування Бонусів на Бонусний рахунок Учасника здійснюється у відповідності з умовами, що прописані у розділі 4 цих Правил.

5.2. Бонуси нараховуються Учасникові за кожну зареєстровану одиницю Обладнання відповідно до п. 4.3 цих Правил, в залежності від серії або моделі Обладнання.

5.3. При накопиченні Учасником 3000 Бонусів на Бонусному рахунку і проходження навчання, що організовується ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», з опалювальної техніки, він отримує статус «Авторизований партнер» і кількість Бонусів, що нараховується за продаж опалювального та водогрійного обладнання, збільшується на 20%. Статус «Авторизований партнер» встановлюється на 1 рік, та продовжується кожного разу ще на 1 рік, за умови накопичення 3000 Бонусів за минулий рік.

5.4. Таблиця нарахування Бонусів в залежності від серії та моделі обладнання тм «Bosch» вказана на сайті http://www.Bosch-Plus.com.ua.

6. Правила Списування Бонусів

6.1. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» списує з Бонусного рахунку Учасника Бонуси у випадку замовлення Учасником Акційного товару. Право на отримання конкретного Акційного товару надається Учасникові тільки за умови наявності на Бонусному рахунку необхідної кількості Бонусів для отримання такого товару.

6.2. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  здійснює списання Бонусів з Бонусних рахунків Учасників у відповідності до вартості Акційного товару, вказаної у Бонусному еквіваленті.

6.3. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  здійснює Процедуру Ануляції Бонусів на таких підставах:

6.3.1. Усі бонуси дійсні протягом 2 років з моменту реєстрації Учасником в Програмі, та після закінчення вищевказанного строку анулюються 100 відсотків Бонусів, накопичених на Бонусному рахунку за цей період;

6.3.2. у випадку виключення Учасника з числа Учасників Програми;

6.3.3. у випадку якщо Бонуси були нараховані помилково, у тому числі у результаті технічного збою, збою у роботі програмного забезпечення і т.і.;

6.3.4. у випадку якщо нарахування Бонусів виявилося результатом недобросовісних дій Учасника або третьої особи.

6.4. Ануляція Бонусів, які списуються на підставах, перерахованих у п.6.3., відбувається у такому порядку:

6.4.1. Для п. 6.3.1.: Учасника буде повідомлено за 3 місяці щодо ануляції Бонусів за допомогою розміщення інформації на Сайті або іншим способом.

6.4.2. Для п. 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4.: Учасника буде повідомлено із зазначенням причини ануляції у день ануляції Бонусів за допомогою розміщення інформації на Сайті або іншим способом.

6.4.3. Округлення Бонусів, які підлягають Ануляції з кожного Бонусного рахунку, відбувається у більшу сторону до цілого Бонуса.

7. Правила отримання Акційного товару

7.1. Для отримання Акційного товару Учасник має обрати відповідний Акційний товар з числа Акційних товарів, представлених у Магазині подарунків.

7.2. Право на отримання конкретного Акційного товару надається Учасникові тільки за наявності на Бонусному рахунку необхідної кількості Бонусів, необхідних для отримання даного Акційного товару.

7.3. Під отриманням Акційного товару мається на увазі право на його придбання за Акційною ціною (1,20 грн., включно з ПДВ). Оплата здійснюється, на підставі наданого Організатором рахунку-фактури, шляхом перерахування грошових коштів, через відділення банку(-ів) та/або з банківського рахунку Учасника, на поточний рахунок Організатора, вказаний у рахунку-фактурі.

7.4.  Акційний товар відвантажується та доставляється Учаснику впродовж 30 днів з моменту отримання Організатором заявки на отримання конкретного Акційного товару та сплати Акційної ціни за нього. Таке відвантаження та доставка здійснюється силами Організатора або уповноважених Організатором третіх осіб.

7.5. Колір, комплектація, зовнішній вигляд доставленого Учасникові Акційного товару може відрізнятися від вказаного у Магазині подарунків та/або в інформаційних матеріалах.

7.6. Якщо з будь-яких причин, не залежних від ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та/або Організатора, вказаний Акційний товар не може бути доставленим впродовж строку, встановленого в п.7.4. даних Правил (наприклад: відповідний Акційний товар знято з виробництва; Акційний товар неможливо придбати на території України; Акційний товар відсутній на складі) Організатор залишає за собою право запропонувати Учаснику доставку обраного Акційного товару впродовж 90 календарних днів та/або аналог обраного Акційного товару, . Учасник, у разі згоди на збільшення строків доставки та/або заміну Акційного товару на аналог, направляє лист з даною інформацією з електронної пошти, вказаної під час реєстрації в Програмі, на електронну адресу Організатора Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

7.7. Якщо Учасник, у випадках передбачених п. 7.6. Правил, не погоджується на збільшення строків доставки Акційоного товару та/або аналог Акційного товару не може бути доставленим, або не влаштовує Учасника, Бонуси, списані за отримання Акційного товару за Акційною ціною, будуть повернені на Бонусний рахунок Учасника, а Учасник Програми буде повідомлений щодо цього через Сайт або іншим способом. При цьому, якщо Учасник сплатив Акційну ціну, така Акційна ціна перераховується на банківський рахунок Учасника або повертається Учаснику іншим способом, не забороненим законодавством України.

7.8.  Акційний товар, за який сплачена Акційна вартість, надсилається лише на ім'я Учасника і тільки за адресою Учасника, які були вказані під час реєстрації. Отримавши Акційний товар, Учасник, зобов'язаний перевірити цілісність Акційного товару, поставити підпис про отримання товару, вказати ПІБ на супровідних документах.

7.9. Уся відповідальність за сплату можливих податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, що виникають у Учасника відповідно до законодавства України, за отримання Акційного товару, лежить на Учасникові.

7.10. Ні ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», ні Організатор, ні будь-які треті особи, задіяні у організації Програми, не несуть відповідальність за сплату/несплату можливих податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, за отримання Акційного товару за Акційною ціною Учасником Програми.

7.11. Відповідальність за сплату податків, що виникають при продажу Акційного товару за Акційною ціною, несе Організатор.

8. Правила повернення Акційних товарів

8.1. Підтверджені, сплачені та доставлені Акційні товари не можуть повертатися з відновленням Бонусів на Бонусному рахунку Учасника за винятком причини, перерахованих у п.8.2. Правил.

8.2.  Акційний товар може повертатися у випадку:

8.2.1.  виявлення невідповідності Акційного товару по якості під час прийому, з обов’язковим складанням двостороннього Акту. Датою прийняття Акційного товару є дата підписання супровідного документу (накладної, акту прийому-передачі);

8.2.2.  пошкодження/поломки Акційного товару під час доставки, з обов’язковим складанням двостороннього Акту;

8.3. У випадках, описаних у п.8.2, Учасник має звернутися до Організатора, в письмовій формі, з проханням повернення бракованого Акційного товару з наданням письмових доказів причини повернення, накладної на товар та Акту, вказаного в п.8.2. Правил. Претензії Учасника, пов'язані з пошкодженням/поломкою Акційного товару, приймаються протягом 3(трьох) днів з моменту доставки (дати прийняття).

8.4. За бажанням Учасника, за умови обґрунтованого повернення Акційного товару на підставах, передбачених п.8.2., надсилається заміна неякісного/пошкодженого Акційного товару аналогічним Акційним товаром, або Бонуси, списані за Акційний товар, будуть повернені на Бонусний рахунок Учасника. При цьому, у випадку повернення списаних Бонусів на Бонусний рахунок Учасника, сума сплаченої Акційної ціни перераховується на банківський рахунок Учасника або повертається Учаснику іншим способом, не забороненим законодавством України.

8.5. Повернення Акційного товару, у відповідності до положень, передбачених у даному розділі 8 Правил, здійснюється за рахунок Учасника, шляхом відправлення та/або доставки Акційного товару (в повній комплектації та з усіма документами на товар) за адресою 01033, м. Київ, вул. Гайдара 50, ТОВ «РАМ 360».

9. Служба підтримки клієнтів за програмою лояльності (СПК)

9.1. За умови виникнення питань за Програмою або будь-яких інших труднощів, пов'язаних з використанням Сайту, операціями нарахування/списання Бонусів, доставки Акційного товару, Учасник може звертатися до СПК.

9.2. В інтересах Учасника та для збереженості даних, що знаходяться у Особистому кабінеті Учасника, перед тим як відповісти на питання Учасника, співробітник СПК може запитати представникові Учасника питання для встановлення особистості. Якщо встановити особистість представника Учасника неможливо, співробітник СПК має право відхилити запит даного Учасника. СПК залишає за собою право вести запис телефонних розмов між СПК та Учасником, про що повідомляє Учасників під час з'єднання з оператором СПК.

9.3. Учасник може перевірити баланс на своєму Бонусному рахунку тільки через Сайт. Співробітники СПК не вповноважені надавати інформацію про кількість накопичених Бонусів. За умови виникнення суперечливих питань щодо суми накопичених Бонусів необхідно звертатися до Організатора у письмовому вигляді за адресою Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

9.4. За умови виникнення спорів щодо виконання замовлення Організатор почне розгляд спору тільки за умови пред'явлення Учасником запиту, відправленого з електронної пошти, вказаної під час реєстрації в Програмі.

10. Оновлення контактних даних Учасника.

10.1. Зміну контактних даних Учасника Програми може здійснювати тільки Організатор за запитом Учасника, який надається шляхом звернення до служби підтримки клієнтів, або шляхом письмового звернення до організатора за адресою Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Представники організатора змінюють відповідну інформацію тільки у разі її документального підтвердження.

10.2. Інформація щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів (ідентифікаційний податковий номер) фізичної особи підприємця, або ідентифікаційного коду юридичної особи, Учасник може змінити тільки за допомогою представників Організатора, шляхом звернення до служби підтримки клієнтів, або шляхом письмового звернення до організатора за адресою Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Представники організатора змінюють відповідну інформацію тільки у разі її документального підтвердження.

11. Отримання інформації

11.1. Магазин подарунків та Сайт є основними джерелами інформації для Учасника. Перелік усіх Акційних товарів, доступних для Учасника, а також їхній зовнішній вигляд та опис будуть представлені у Магазині подарунків на Сайті та в інших джерелах інформації.

11.2. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та Організатор не несуть відповідальності за можливі проблеми, пов'язані з практичним використанням Акційних товарів, а також за друкарські помилки різного характеру. Фотографії у Магазині подарунків представлені виключно для інформації Учасників. До Акційних товарів додаються лише ті аксесуари, які перераховані у Магазині подарунків (монтажні прилади та аксесуари, а також батарейки можуть не входити у набір самого Акційного товару). ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та/або Організатор має право заблокувати замовлення певних Акційних товарів в залежності від їхньої наявності на складі. За особливих обставин, зокрема у випадках вказаних в даних Правилах, ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  може повертати Бонуси, списані під час замовлення, назад на Бонусний рахунок Учасника.

11.3. За допомогою маркетингових інструментів ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та/або уповноважена ним особа може проводити кампанії з дослідження своєї бази клієнтів, у ході яких може надсилати Учасникові електронні та SMS-повідомлення. Якщо Учасник не хоче отримувати розсилку від ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  та партнерів Програми, йому необхідно відмінити відповідне поле у реєстраційній формі на Сайті. Пізніше Учасник може змінити своє бажання на Сайті або через СПК.