Акція «Тримайте газ!» 100 кубічних метрів газу за ціною 0,01 гривня!!!

  Среда, 20 Января 2021

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ

«ТРИМАЙТЕ ГАЗ!»

(НАДАЛІ – «ПРАВИЛА»)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Організатором рекламної акції «Тримайте газ!» (далі — «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна», місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, код ЄДРПОУ: 40121452 (далі — Організатор, Товариство).

  2. Партнером Акції є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Хот-Велл». Місцезнаходження:61052, м. Харків вул. Конєва, будинок 4, код ЄДРПОУ 30986586 (надалі – «Партнер»).

Партнер користується усіма правами, передбаченими цими Правилами та чинним законодавством України.

  1. Під Призом (тут і далі за текстом) мається на увазі можливість придбати відповідний обсяг (об'єм) природного газу за ціною, визначеною розділом 4 цих Правил.

  2. Промокод - набір символів , при активуванні яких на Веб-сайті Товариства , Учасник Акції має можливість отримати Приз, передбачений цією рекламною Акцією.

  3. Обсяг (Об’єм) природного газу, що надається за умовами цієї Акції, має вищий пріоритет над іншими об’ємами природного газу, що можуть постачатися Товариством за іншими тарифними пропозиціями.

  4. Акція проводиться для тих фізичних осіб, які в період проведення Акції уперше стали клієнтами (побутовими споживачами) Товариства.

  5. Акція проводиться у період з «18» січня 2021 року до «31» травня2021 року включно (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

  6. Територія проведення Акції: Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об’єднаних сил (ООС).

  7. Акція проводиться в дилерських магазинах, що здійснюють продаж газових котлів, які поставляються Партнером, за умови наявності Акційного товару.

  8. Актуальний перелік магазинів знаходиться на офіційній сторінці Партнераhttp://hot-well.com/ua/where-to-buy

  9. Метою проведення Акції є стимулювання постачання природного газу населенню, просування Товариства на ринку природного газу, залучення нових клієнтів (побутових споживачів) Товариства, залучення більшої кількості покупців для збільшення обсягів продажу газових котлів від Партнера, залучення уваги та підвищення лояльності потенційних споживачів до такого товару.

  10. З Офіційними правилами Акції можна ознайомитись на офіційній сторінці Товариства: https://www.gas.ua/.

 

 

  1. Телефон інформаційної служби Акції:

066-300-28-88 (Vodafone)

098-300-28-88 (Kyivstar)

093-300-28-88 (lifecell)

Графік роботи з 08:00 по 19:00 в будні дні, та в суботу з 9:00 до 19:00, неділя - вихідний.

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

 

Учасниками Акції можуть стати дієздатні фізичні особи-громадяни України, які:

 • досягли 18 років,

 • які в період проведення Акціїпридбали газовий котел, що поставлений Партнером в дилерський магазин (п. 1.9 Правил),

 • які уперше стали клієнтами (побутовими споживачами) Товариства (Організатора) у період з 18.01.2021 р. по 31.05.2021 р. (включно), та в цей же період уклали з Товариством (Організатором) договір постачання природного газу побутовим споживачам.

  1. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

 • особи, що тимчасово проживають на території України (без посвідки на тимчасове чи постійне проживання);

 • особи віком до 18 років;

 • особи, які не мають ЕІС-код;

 • не ввели промокод Акції;

 • побутові споживачі, які на момент початку цієї Акції вже є клієнтами (побутовими споживачами) Товариства;

 • особи, які не виконали умови Акції або порушили умови цих Правил.

Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 •  дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

 • зазначати повні, коректні та достовірні відомості про себе;

 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

 • не чинити дії, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

  1.  Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

  2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Товариством з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Товариством, доки не мине потреба, визначена цими Правилами.

  3. Товариство забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до вимог чинного законодавства України.

  4. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь в Акції.

  5. Учасник Акції протягом періоду проведення Акції може набути право на отримання об’єму природного газу за цією Акцією лише 1 (один) раз на відповідний тип/вид споживання природного газу. 

  6. Право на отримання об’єму природного газу за цією Акцієюне може бути передано третій особі.

 

 1. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

 

  1. Фізичним особам, які в період проведення Акції уперше стали клієнтами (побутовими споживачами) Товариства, для отримання об’єму природного газу, що буде постачатися Товариством за Акцією, потрібно придбати газовий котел у відповідному дилерському магазині (п.1.9 Праивл) та подати заявку на підключення до Товариства (заява-приєднання споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам) на офіційному сайті gas.ua (далі – Сайт).

  2. Після придбання газового котла для подання заявки на Сайті Товариства, Учаснику Акції необхідно вчинити такі дії: 

  • зайти на Сайт шляхом введення в поле програми – браузера адреси Сайту https://www.gas.ua.

оформити заяву-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам на сторінці сайту Товариства https://gas.ua/uk/home/join та ввести промокод, отриманий від Партнера під час придбання Обладнання (газового котлу), який діє в період з 10:00 18.01.2021 року до 23:59:59 год 31.05.2021 року (включно). Промокод знаходиться у сервісній книжці на Акційний товар, який приймає участь в Акції. Один учасник може активувати лише один Промокод.

  1. Учасник Акції для отримання об’єму природного газу за цією Акцією має отримати особовий рахунок споживача Товариства у строк до 30.06.2021 (включно).

  2. Інформування про отримання новим споживачем особового рахунку та уточнення типу/виду споживання здійснюється Організатором:

  • або за допомогою телефонного дзвінка;

  • або шляхом надсилання інформації на електронну скриньку чи мобільний номер Споживача.

 

  1. Введення Учасником Акції промокоду на Сайті Організатора є згодою особи брати участь в Акції та підтверджує факт ознайомлення та згоди Учасника з Правилами Акції. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Призів за Акцією, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

  2. Термін дії наданого об’єму природного газу за умовами Акції – з місяця надання його Споживачу до повного використання.

  3. Після виконання всіх умов Акції, кожний новий побутовий споживач Товариства, що увів вищезазначений Промокод, автоматично потрапляє до списку учасників Акції.

  4. В цій Акції не беруть участі фізичні особи, які стали побутовими споживачами Товариства до початку проведення цієї Акції або після її закінчення.

 

 1. УМОВИ ОТРИМАННЯ ОБ’ЄМУ ПРИРОДНОГОГАЗУЗА АКЦІЄЮ

  1. Видиобладнання (газових котлів), що бере участьв Акції,визначає Партнер супроводжуючи обладнання (газові котли)сервісною книжкою яка має сторінку з промокодом (далі – Акційний товар).

  2. Перелік Акційного товару, за умови придбання якого учасник Акції отримує Приз:

Артикул

Модель газового котла

Марка газового котла

CYH466243981

PULSAR D 240 Fi

WESTEN

CYH462243980

PULSAR D 240 i

WESTEN

BYH44624397

QUASAR D 24 FI

WESTEN

7107750

Main5 24 Fi

BAXI

7652810

ECO HOME 140 Fi

BAXI

7652811

ECO HOME 240 Fi

BAXI

765966801

ECO 4s 10 F

BAXI

765966901

ECO 4s 18 F

BAXI

765967001

ECO 4s 24 F

BAXI

765966601

ECO 4s 1.24 F

BAXI

765976201

ECO 4s 24

BAXI

CSE462243540

ECOFOUR 240 i

BAXI

CSE466243540

ECOFOUR 240 Fi

BAXI

CSE461243540

ECOFOUR 1.240 i

BAXI

CSE465243540

ECOFOUR 1.240 Fi

BAXI

CSE461143540

ECOFOUR 1.140 i

BAXI

CSE465143540

ECOFOUR 1.140Fi

BAXI

CSE45531366

LUNA3 1.310 Fi

BAXI

CSE45224366

LUNA3 240i

BAXI

CSE45624366

LUNA3 240Fi

BAXI

CSE45628366

LUNA3 280Fi

BAXI

CSE45631366

LUNA3 310Fi

BAXI

CSE452243580

LUNA 3 COMFORT 240 i

BAXI

CSE456243580

LUNA 3 COMFORT 240 Fi

BAXI

CSE456313580

LUNA 3 COMFORT 310 Fi

BAXI

CSE455313581

LUNA 3 COMFORT 1.310Fi

BAXI

CSB454243580

NUVOLA 3 COMFORT 240i

BAXI

CSB457243580

NUVOLA 3 COMFORT 240Fi

BAXI

CSB454283580

NUVOLA 3 COMFORT 280i

BAXI

CSB457283580

NUVOLA 3 COMFORT 280Fi

BAXI

CSB457323580

NUVOLA 3 COMFORT 310Fi

BAXI

A7722037

DUO-TEC COMPACT 1.24 GA

BAXI

A7722038

DUO-TEC COMPACT 24 GA

BAXI

A7722039

DUO-TEC COMPACT 28 GA

BAXI

A7722080

DUO-TEC COMPACT Е 1.24

BAXI

A7722081

DUO-TEC COMPACT Е 20

BAXI

A7722082

DUO-TEC COMPACT Е 24

BAXI

A7722083

DUO-TEC COMPACT Е 28

BAXI

A7720023

LUNA DUO-TEC Е 1.24

BAXI

A7720024

LUNA DUO-TEC Е 1.28

BAXI

A7720025

LUNA DUO-TEC Е 24

BAXI

A7720026

LUNA DUO-TEC Е 28

BAXI

A7720027

LUNA DUO-TEC Е 33

BAXI

A7720028

LUNA DUO-TEC Е 40

BAXI

7219553

NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA

BAXI

7219554

NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA

BAXI

7219690

LUNA PLATINUM+ 1.24 GA

BAXI

7219691

LUNA PLATINUM+ 1.32 GA

BAXI

7219692

LUNA PLATINUM+ 24 GA

BAXI

7219693

LUNA PLATINUM+ 33 GA

BAXI

7219698

NUVOLA PLATINUM+ 24 GA

BAXI

7219699

NUVOLA PLATINUM+ 33 GA

BAXI

WSB431233471

SLIM 1.230 iN

BAXI

WSB431303471

SLIM 1.300 iN

BAXI

WSB431403471

SLIM 1.400 iN

BAXI

WSB431493471

SLIM 1.490 iN

BAXI

WSB431623471

SLIM 1.620 iN

BAXI

WSB431233012

SLIM 1.230 i

BAXI

WSB431303011

SLIM 1.300 i

BAXI

WSB435233472

SLIM 1.230 Fi N

BAXI

WSB435303471

SLIM 1.300 Fi N

BAXI

WSB435233011

SLIM 1.230 Fi

BAXI

WSB435303011

SLIM 1.300 Fi

BAXI

WSB434233010

SLIM 2.230 i

BAXI

WSB434303010

SLIM 2.300 i

BAXI

WSB437303010

SLIM 2.300 Fi

BAXI

7106815

LUNA DUO-TEC MP 1.35

BAXI

7104050

LUNA DUO-TEC MP 1.50

BAXI

7104051

LUNA DUOTEC MP 1.60

BAXI

7104052

LUNA DUOTEC MP 1.70

BAXI

7612418

POWER HT+ 1.50

BAXI

7612419

POWER HT+ 1.70

BAXI

 

 

  1. Учасникам Акції, які придбали Акційний товар, у якості Призу на особовий рахунок буде нараховано 100 кубічних метрів газу за ціною (далі – "Пакет 100")1, зазначеною у п. 4.5 цих Правил.

  2. Вартість "Пакету 100" я учасника Акції, становить 0,01 грн. та буде врахована у вартості поставленого Товариством природного газу.

  3. Право на отримання "Пакету 100" за умовами Акції набувають лише ті Учасники, які протягом періоду дії Акції придбали Акційний товар в дилерських магазинах Партнера та отримали відповідний промокод.

4.7. Партнер Акції не виступає податковим агентом у відносинах з учасниками Акції і не несе відповідальність за витрати щодо сплати податків, пов’язаних з призами.

 

 1.  ІНШІ УМОВИ

  1. Товариство залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/ e-mail адреси Учасників, які будуть зібрані за період проведення Акції, у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання повідомлень на номер його мобільного телефону чи e-mail, новин та інших інформаційних повідомлень від Товариства Акції у майбутньому.

  2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Товариством.

  3. Товариство не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками інформації.

  4. Товариство залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

  5. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої та незалежної від Товариства, Товариство може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово призупинити проведення Акції.

5.6. Для отримання Призу в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати
Організаторові/Партнерам, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену цими Правилами. Фактом участі в цьому Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

5.7. Організатор/Партнер Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

5.8. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних Організатором/Партнерами Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує Приз Акції (Пакет 100), погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.

5.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

5.10. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

5.11. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних Переможця, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України.

5.12. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору згоду в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації.

5.13. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

5.14. Обробка персональних даних Учасника Акції може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

5.15. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

5.16. Розгляд звернень щодо умовПравил та додаткові роз’яснення здійснює Організатор Акції.

5.17. Ця Акція не сумісна з іншими акціями Організатора, тобто Учасник цієї Акції не може одночасно брати участь в іншій діючій рекламній акції Організатора.

 

 

1 Пакет 100 - об'єм природного газу у розмірі 100 кубічних метрів за ціною 0,01 грн.