Теплові насоси повітря/вода - доцільність використання.

Теплові насоси повітря/вода - доцільність використання

Дуже часто на заваді застосування теплових насосів повітря /вода стає питання про залежність їх роботи від температури зовнішнього повітря  та зниження  ефективності при низьких температурах.

Але чи насправді ці фактори важливі? Скільки ж все таки часу теплові насоси будуть ефективними та скільки днів в році з низькими температурами , що обмежують їх використання?
Щоб відповісти на це питання , розглянемо два приклади  моніторингу мінімальних температур та  спрогнозуємо роботу теплових насосів повітря /вода в залежності від  виміряних значень.

Приклад 1
За вимірювальний період взято зиму 2005/2006 року , одну з найхолодніших за останні десятиріччя . Моніторинг температур здійснено в Києві. В якості теплогенератора розглянемо гібридну установку Talia Green Hybrid Chaoteaux ( тепловий насос повітря/вода +конденсаційний котел ).

 

Моніторинг мінімальних температур повітря  показав:
- 227 днів з температурами нижче  8˚С.
- лише 5 днів з температурами нижче - 20˚С
- 30 днів з температурами між - 20˚С і - 5˚С
- 82 дня з температурами від - 5˚С до 0˚С
- 110 днів з температурами від 0˚С до 8˚С ( в тому числі: з температурами біля 2˚С 37 днів з температурами 3-8˚С 73 дня )

 

Якщо співставити отримані дані з технічними характеристиками теплового насосу та алгоритмом роботи гібридної установки Talia Green Hybrid, можна спрогнозувати наступний режим роботи :

  • 35 днів - працюватиме  тільки газовий котел
  • 82 дні - спільна робота котел/тепловий насос
  • 37 днів - 50% спільна робота / 50 % тепловий насос
  • 73 дні - тільки тепловий насос

Приклад 2
В якості прикладу використано моніторинг мінімальних температур  зимового періоду  2012/2013 року , що був аномально довгим. Моніторинг температур здійснено в Києві. В якості теплогенератора розглянемо тепловий насос повітря/вода  для нагріву гарячої води AQUANEXT Chaoteaux з вмонтованим електричним теном для додатковго нагріву.

                                   Таблиця 1- Мінімальні добові температури за період з 01.11.2012 по 31.03.2013

 

 

Результати вимірювань мінімальних добових температур показали наступний результат :

  • 54 дні з температурою < - 5˚С
  • 50 днів з температурою від -  5˚С до 0˚С
  • 261 день з температурою >  0˚С
  • Найнижча мінімальна температура  -18,9˚С

 

 

 

Тепловий насос ГВП AQUANEXT Chaoteaux гарантовано ефективно працюватиме 311 днів на рік. В таблиці приведені дані по мінімальній добовій температурі , фактичні ж значення на протязі дня можуть вищими. Тому нагрів на протязі 54 днів відбуватиметься комбіновано : тепловий насос або електричний тен.